Pierwsi sędziowie sportu RASZKA.


Sędziami naszych alternatywnych zawodów mogą być zawodnicy, którzy poprzednio co najmniej trzykrotnie startowali w jakichkolwiek zawodach kynologicznych i uzyskali co najmniej trzy oceny dobre, sędziowie z praktyką zawodniczą oraz zawodnicy/trenerzy nominowani przez Zofię Mrzewińską.

Podczas seminarium w Trójmieście nominacje na sędziów z rąk Zofii Mrzewińskiej otrzymały: Marta Lichnerowicz i Katarzyna Dąbrowska